Adress
Teknikvägen 7, 444 95 Ödsmål, Sverige

Öppettider
Måndag - Torsdag 7.00-16-00
Fredag: 7.00-14.45 

Miljöpolicy

Hur arbetar vi för att minska vår negativa miljöpåverkan?

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att eftersträva så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt, till följd av vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.

Prestanda Lacktjänst ska, i samklang med verksamhetsmål, aktivt minimera vår negativa miljöpåverkan genom att:

  • Aktivt arbeta för att uppnå våra miljömål samt integrera dem i den löpande verksamheten
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägd bild av miljö, kvalitet och ekonomi och därigenom också påverka leverantörers miljöarbete.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att alltid beakta miljöpåverkan av det vi gör och följa upp eventuella avvikelser i miljöarbetet.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljöorganisation

Från och med år 2021 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, omfattar aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget.

Genom kontinuerliga interna möten, samspel med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Denna hemsidan använder kakor (cookies). Genom att använda hemsidan accepterar du användandet av kakor.   Läs vår integritetspolicy