Resurser:
Sprututrustningar

 

 

Vi använder oss mest av lågtrycksutrustning inne i anläggningen.

Då vi har uppdrag av annan karaktär t.ex vid lite grövre rostskyddslackering så nyttjar vi framförallt airmix pumpar.

Vi har även utrustning för elektrostatmålning, vilket många gånger är att föredra om man målar stångmaterial, med denna kan man spara in mycket tid eftersom man inte behöver göra lika många sprutslag på detaljen tack vare att färgen är uppladdad och söker sig själv mot objektet.

Exempel på tjänster


Tribomatic

Pulverspruta för små serier

Läs mer »

Sprututrustningar

Olika typer av sprutor

Läs mer »

8 st sprutboxar

Sprutboxar för olika behov

Läs mer »