Tjänster:
Montering

Montering / delmontering

När det idag är fokus på ledtider är det viktigt att för oss kunna erbjuda våra kunder tjänsten montering. Det kan innebära att vi kan limma eller förmontera några detaljer för att korta den totala ledtiden för kunden.

 

 

 

Exempel på tjänster


Blästring

Fristråleblästring samt i blästerskåp

Läs mer »

Industri

Lackering för industriellt bruk

Läs mer »

Interiör

Interiörlackering

Läs mer »

Laser

Gravyr/märkning

Läs mer »

Marint

Marinlackering

Läs mer »

Militärt

Lackering av försvarsmateriel

Läs mer »

Montering

Vi utför även montering / delmontering

Läs mer »