Kvalitetspolicy


Prestanda Lacktjänst AB ska genom kundförståelse, hög kompetens, modern utrustning och brett kontaktnätverk

utveckla, marknadsföra och leverera kompletta kundlösningar inom lackering.

§

Kunden ska känna trygghet i att vi alltid levererar högsta kvalitet. Det gör vi genom att vi verkar för att

 varje uppgift vi utför ska bli en god referens till vidare affärer.

§

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett verktyg i vårt arbete för

att ständigt uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kundnyttan i centrum.

§

Vår strävan att motsvara kundernas förväntningar innebär i huvudsak att:

Leverera avtalad tjänst/produkt vid avtalad tidpunkt till rätt pris

Verkar förebyggande för att minimera fel och brister i våra åtaganden

Arbeta för personalens trivsel och kompetensutveckling

Se lagar och övriga krav som en miniminivå

§

Vi som arbetar på Prestanda Lacktjänst åstadkommer detta genom att vara

Sammansvetsade i vår inställning att skapa kundlösningar

Ambitiösa, ordningsamma, hjälpsamma och glädjespridare

Tillgängliga och lyhörda för våra kunder, varandra och verksamheten